Auteursrechten en gebruiksvoorwaarden 

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is vacaturebanken-overzicht.nl niet aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van vacaturebanken-overzicht.nl

De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op vacaturebanken-overzicht.nl leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door vacaturebanken overzicht. Voor de inhoud van deze informatie is vacaturebanken-overzicht.nl niet aansprakelijk. 

"vacaturebanken-overzicht.nl", vacaturebanken overzicht logo's (en alle mogelijke combinaties van deze logo's), product namen, briefhoofden, voetnoten, iconen zijn merknamen/handelsmerken en/of geregistreerde merknamen/handelsmerken van vacaturebanken overzicht. Alle andere genoemde product namen en/of merken behoren toe aan desbetreffende eigenaren.

© 2005, vacaturebanken-overzicht.nl, alle rechten voorbehouden.